ПIд кIнець Року 2005  вIдбулось засIдання КПС   “Червона калина” Н.Лишня. До теперIшнI секретар Петро ФидчишIн передав обов’язки IванцI БIлIскурськI. На цей спосIб хочемо подякувати Петрове з яго совIсну працю у товариствI, а IванI мIцноi сели це все далI продовжите.

 

 

 

 

 

 

 

 

на Фото передача документIв Iвана I Петро 

Advertisements