Вельми шановне панство!

 “сто лIт вже минае” як 1907 року Божого у селI НасебIна ЛIшня була заснована  взагалI перша украiнська читальня  БоснIi  .Це е звичайно велика подIя I не тIльки для нас УкраiнцIв котрI залишились жити на БоснIйських “горах”, а також I для всIх тих котрI залишили нас I наше село I пIшли у бIлIй свIт  “трбухом за крухом”.

Товариство “Червона Калина” взяла собI за обов’язок таку велику справу  вIдзначити сто рIччям I село НасеобIну ЛIшню проголосити Iсторичним селом  бо воно було засноване Украiнцями якI 120 рокIв тому ту посилились .

Справу яку нашI батьки, дIди – прадIди створили у тI   часи де було взагалI питання iх фIзичного Iснування, якI у тIеi  часи економIчноi скрути незважаючи на репресIi якими вони буле виставленI вже через iх нацIональне чи полIтичне чи релIгIйне переконання  все одне так багацько створили для своiх нащадкIв, думаю нас.

Це мае бути наш обов’язок це продовжите I щоб це все приготовили I вIдзначили  цей день достойно як нашI пращурI це I заслужили.

 

Моя просьба – заклик до Вас дорогI спIввIтчизники до вас  всIх шерех УкраiнцIв взяте участь у органIзацIi цIеi оказIi I щиро посприяти у i вIдбутI. ВсI хто мае було якI записи чи фотографIi цих часIв щоб нам  надIслали щоб могли приготувати як мого бIльш  IнформацIi  про подIi котрI ту ставались  у тI часи. 

З великою повагою до вас  дорогI моi УкраiнцI чекаемо вашI вIдгуки .

Василь I. ТIмков

 

Голова КПС “Червона Калина”

78434 НасеобIна ЛIшня  77,

БоснIя I Герцеговина

 

НашI координати

 

тел. факс +387 51 682130

 

Е .МIл cervona-kalena@inecco.net

 

Web.   www.chervona-kalina.com.ua

 

 

СIльська прес служба сила ЛIшня,

при товариствI “Червона Калина”

БIХ – 78434 Н. ЛIшня 77

ЛIшня СIчень 2006

(для приватного вжитку I розваги)

ВIд редакцIi,

ШановнI вIдвIдувачI нашоi “WEB”,на нашI сторIнцI у майбутньому  будете знаходите багато цIкавих новин з нашоi БосьнIi,а також I записи, фотографIi  I. Iн.

Краще скажемо описування житIя наших украiнцIв котрI попри всI важкI часи ще все залишились жити на цех просторах.

Як взяте до уваги що з ЛишнI котра вIд самого початку ii Iснування велику роль зав зала у нашI БоснIйськI IсторIi украiнцIв . Вже з тем що перша Украiнська читальня у нI  була вIдкрита початком 1900 року Божого I багато того .

З нашоi ЛишнI  люди розсIялись майже по цIлому свIтI бо у нас ще тIльки на гробах НАШЕХ дIдIв та прадIдIв можна розпIзнати хто тут жив I залишивсь , а котрI  зостались  правдивим свIдками  тих часIв .

Попробуемо кожного мIсяця хоти з одною сIмйою спIлкуватись тут проживаючих I iх Вам представите I будете бачите що багато вIд Вас знайдете ваших рIдних за котрих може I не знали що вони Iснують, може I не знали як глибоко дерево Вашого роду корIння мае.

Хочу також вас повIдомте всIм котрим пIзнана наша БоснIйська IсторIя I котра пробувана хитро вIд рIзних писарIв, “спецIяльцIв”  ii з фальсифIкувати чи м’якше скажу  обIйти. АвторIв якI  у своiм писаною не дописували,  або обходили всI подIi котрI ту ставались  бо це iм не вIдповIдало  бо iх така думка була I  з тем вам представили це як iм вIдповIдало. КотрI навертали воду  до свого млина I сподIвались що мIлкIше змелють, а  чи змололи так I невIдомо .

Що менI  успIло придбати багато матерIалIв вIд людей котрI вже I старшI вIсIмдесяте I котрI це все до желе, попробуемо це все поставите на папIр бо Iнколи I гIрка правда е солодка.

Будемо радI на ВашI вIдгуки .

ЩедрI привIт Вам усIм дорогI моi УКРАIНЦI I всIх благ з Новим старим Роком, Ваш

Василь I. ТимкIв

 

Advertisements